Ing. Jaromír Červenka - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb             

Projektování telekomunikačních liniových staveb - sítě veřejných elektronických komunikací
Projektování přípojek NN a veřejného osvětlení
Projektování slaboproudých bezpečnostních systémů             
Inženýrská činnost ve výstavbě
Akviziční činnost


                                

IČ: 613 91 930

E-mail:
cervenka.projekty@gmail.com
idc@seznam.cz

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .